Cô giáo như mẹ hiền

 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0948271713
 • Nguyễn Thị Kim Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915022918
  • Email:
   huecamlo15.9.78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành: 01/08/1998

   Ngày bổ nhiệm CBQL: 01/11/2017

    

 • Trần Thị Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918 938031
 • Lê Phương Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   01295054234
 • Lê Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   01679467180
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   0941395316
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên ding dưỡng
  • Điện thoại:
   0823003345